Tin mới | Vấn đề biên phòng trong Bộ luật Hồng Đức thời Lê sơNgay từ những ngày đầ.u dựng nền xã tắc, nhà Lê đã chú trọng đến việc dùng luật pháp vào quản lý đất nước. Hệ thống luật pháp được xây dựng củng cố, hoàn thiện và đưa vào sử dụng rộng rãi dưới các đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông. Đến thời vua Lê Thánh Tông, ông đã cho sưu tập lại toàn bộ các văn bản luật hình trước đây, cho chỉnh lý và biên soạn hoàn chỉnh. Năm 1483, nhà vua ra chỉ dụ ban hành bộ luật lấy niên hiệu là Hồng Đức, sau này được bổ sung và đổi tên thành Quốc triều hình luật. Trong hệ thống luật hình đó ít nhiều đã đề cập đến vấn đề cương vực của Đại Việt.Bộ luật Hồng Đức bao gồm 722 điều, trong đó, triều đình đã dành hơn 50 điều để bàn bạc, qu.y địn.h những vấn đề liên quan đến công tác biên phòng của quốc gia. Cũng trong bộ luật này, tư tưởng biên phòng và các chí.nh sác.h biện pháp của triều đình được thể hiện rõ nét.Hành vi x.âm phạm chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế của quốc gia được chỉ rõ từng tội danh. Hệ thống các điều luật về vấn đề biên phòng được qu.y địn.h rất rõ ràng, trong Điều 71 Người trốn qua cửa quan ra khỏi biên giới đi sang nước khác thì bị ch.ém, kể cả những người theo thuyền buôn sang nước ngoài đều chịu chung mức hình phạt. Đây là một trong những hành vi được khép vào tội phản quốc, tương tự trong Điều 653 cũng qu.y địn.h về vấn đề ấy Những người trốn ra nước ngoài thì bị xử tội phản nghịch.Còn những hành vi cắt đất đai đem bán, trao đổi với người nước ngoài để câu lợi cho bản thân hay thực hiện vì mục đích, lý do cá nhân làm ảnh hưởng ngh.iêm trọng đến lãnh thổ, cương vực của quốc gia đều chịu chung mức phạt t.ử hình. Bên cạnh đó, Điều 74, Chương Cấm vệ cũng qu.y địn.h Những người bán ruộng đất ở bờ cõi cho người nước ngoài thì bị tội ch.ém. Đối với các hành vi kết hôn với người nước ngoài, ch.ặt đẵn tre gỗ nơi biên giới để gi.ải quyết mục đích cá nhân, làm cho thế hiểm trở nơi biên giới bị gi.ảm sút thì bị tội lưu đày đi châu xa, hay bị xử tội đồ theo sử cũ, tội đồ là hình phạt giam cầm, bắt làm việc khổ sai .Để quản lý ch.ặt chẽ đất nước, tránh việc lộ bí mật quân sự và bí mật quốc gia, đồng thời ngăn cản cư dân ven biên giới trao đổi hàng cấm với nước ngoài, Điều 74 của Bộ luật Hồng Đức đã nêu rõ Những người bán nô tì và voi ngựa cho người nước ngoài thì bị tội ch.ém. Hoặc trong Điều 75 cũng qu.y địn.h Những người đem binh khí và những thứ thuố.c nổ có thể chứa hỏa pháo, hỏa tiễn bán cho người nước ngoài hay tiết lộ việc quân cơ ra nước ngoài thì bị tội ch.ém. Sự qu.y địn.h ch.ặt chẽ của triều đình về những vấn đề quan trọng của biên viễn làm cho biên cương nước ta trở nên yên ổn.Các tội phá hoại an ninh quốc gia và trật tự xã hội ở vùng biên giới như thông đồng với người nước ngoài, tiết lộ an ninh quốc gia, tung tin đồn làm lung lạc tinh thần nhân dân khu vực biên giới, cư.ớp của, gi.ết người thuộc vùng biên giới đều bị xử tội ch.ết. Các hành vi trên đều được triều đình qu.y địn.h rất ch.ặt chẽ, Bộ luật Hồng Đức đã xếp ngang hàng những tội này với tội phản nghịch

Nguồn: https://voisenapluc.com

Xem thêm bài viết khác: https://voisenapluc.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *