Thông tư VNACCS 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014|
Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại trên Hệ thống VNACCS/VCIS.
.
Thông tư 22 VNACCS có hiệu lực thi hành kể từ 01/04/2014 gồm 5 Chương, 35 Điều.

Trong thời gian từ tháng 4-2014 đến tháng 1-2015 cần có cơ sở pháp lí triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, để xây dựng cơ sở pháp lí cho việc đưa vào vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS.

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) nhận thấy cần gấp rút ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 trên cơ sở nền tảng pháp lí là Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK thương mại.

Link tải về các Phụ lục và các biểu mẫu của Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014.

Thông tư VNACCS 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014.

Nguồn: https://voisenapluc.com

Xem thêm bài viết khác: https://voisenapluc.com/phap-luat/

  • O hay qua giam dc cong tac di lai

    Tuoi Bui May 15, 2020 11:28 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *