Những luật cơ bản khi chơi golf – Golf CityLUẬT 13. ĐÁNH BÓNG TẠI NƠI BÓNG NẰM​

13-1. Nguyên tắc chung
Bóng phải được đánh tại nới bóng nằm, trừ khi được quy định khác đi theo Luật.
(Bóng đang nằm bị xê địch – xem Luật 18)

13-2. Cải thiện vị trí bóng nằm, khu vực dự tính đứng hoặc vung gậy, hoặc đường đánh bóng
Gôn thủ không được cải thiện hoặc cho phép người khác cải thiện:
1. Vị trí hoặc nơi bóng nằm ,
2. Khu vực lấy thứ đứng dự tính hoặc vung gậy,
3. Đường đánh bóng hoặc sự kéo dài hợp lý do của đường đó ra phía sau lỗ gôn, hoặc
4. Trong khu vực gôn thủ thả hoặc đặt bóng,
Bằng bất kỳ hành động nào sau đây:
5. Di chuyển, bẻ cong hoặc bẻ gãy bất kỳ cây trồng hoặc vật cố định nào (bao gồm các vật cản nhân tạo cố định và những vật được xác định là ngoài biên),
6. Tạo thành hoặc bỏ đi chỗ lồi lõm trên bề mặt,
7. Lấy hoặc nhấn cát, đất xốp, đặt tảng đất cỏ xuống hoặc bất kỳ tảng đất cỏ cắt nào đặt vào vị trí, hoặc
8. Dọn sương, tuyết phủ hoặc nước.

Tuy nhiên gôn thủ sẽ không bị phạt nếu một trong các hành động dưới đây xảy ra:
1. Chọn thế đứng hợp cách
2. Thực hiện cú đánh hoặc vung gậy về phía sau để thực hiện cú đánh,
3. Tạo thành hoặc bỏ đi chỗ lồi lõm trên khu phát bóng (Luật 11-1), hoặc
4. Dọn cát và đất xốp hoặc sửa chữa hư hỏng (Luật 16-1) trên khu lỗ gôn.
Chỉ được đặt nhẹ gậy gôn lên mặt đất và không được dùng gậy để nén phẳng đất.
Ngoại lệ: bóng trong chướng ngại – xem Luật 13-4.

13-3. Tạo dựng thế đứng
Gôn thủ được quyền đứng vững hai chân trên mặt đất để lấy thế đứng nhưng không được tạo dựng thế đứng của mình.

13.4. Bóng trong chướng ngại; các hành động bị nghiêm cấm
Trừ khi được quy định khác đi trong Luật, trước khi thực hiện một cú đánh với trái bóng nằm trong một chướng ngại (cho dù là trong một hố cát hoặc chướng ngại nước) hoặc trái bóng sau khi được nhấc lên từ một chướng ngại, có thể được thả hoặc đặt trong chướng ngại đó, gôn thủ không được:
a. Kiểm tra tình trạng của chướng ngại hoặc bất kỳ chướng ngại tương tự nào;
b. Dùng tay hoặc gậy gôn chạm vào mặt đất của chướng ngại hoặc nước trong chướng ngại nước; hoặc
c. Chạm vào hoặc di chuyển một vật xê dịch được nằm trong hoặc chạm vào chướng ngại đó.
Ngoại lệ:
1. Với điều kiện là không được làm gì để thăm dò tình trạng của chướng ngại hoặc cải thiện vị trí bóng nằm, sẽ không bị phạt nếu gôn thủ (a) chạm vào mặt đất hoặc vật xê dịch được trong bất kỳ chướng ngại nào hoặc nước của chướng ngại nước vì bị ngã hoặc để khỏi ngã, trong khi dọn một vật cản nhân tạo, đo hoặc đánh dấu, lấy bóng ra, nhặt, đặt hoặc đặt lại bóng theo bất kỳ Luật nào hoặc (b) đặt gậy gôn của gôn thủ trong một chướng ngại.
2. Gôn thủ có thể làm phẳng cát hoặc đất trong một chướng ngại vào bất cứ lúc nào . Qui định này được đưa ra với mụch đích duy nhất là chăm sóc sân gôn và không có việc gì vi phạm luật 13-2 với sự tôn trọng cú đánh kế tiếp của gôn thủ. Nếu trái bóng được đánh ra khỏi chướng ngại gôn thủ có thể làm phẳng cát hoặc đất trong chướng ngại mà không bị hạn chế.
3. Nếu gôn thủ thực hiện cú đánh từ một chướng ngại và bóng lại rơi vào nằm trong một chướng ngại khác. Luật 13-4a không áp dụng cho bất kỳ hành động nào sau đó trong chướng ngại nới mà cú đánh đã được thực hiện.
Ghi chú: vào bất kỳ lúc nào, kể cả khi vào bóng hoặc vung gậy về phía sau để đánh, gôn thủ có thể sử dụng gậy gôn hoặc vật khác chạm vào mọi vật cản nhân tạo, mọi công trình xây dựng được BTC tuyên bố là một phần gắn liền của sân gôn hoặc bất kỳ cỏ, bụi cây, cây cối hoặc vật sinh trưởng khác.

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT:
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.
(Tìm bóng – xem Luật 12-1)
(Tháo gỡ vướng mắc cho bóng trong chướng ngại nước – xem Luật 26)​

Nguồn: https://voisenapluc.com

Xem thêm bài viết khác: https://voisenapluc.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *