Nhà Ngoại Cảm Là Gì ? Tâm Linh Huyền Bí Có Thật Hay Không [HECAVI.NET]Ngoại Cảm ( Psychic ) là người có khả năng tri giác ( Perception ) vượt ngoài mức bình thường như, khả năng thấu thị ( claivoyance ) thấy được ma quỷ , thiên thần , tinh linh , hoặc quá khứ , vị lai ; khả năng thấu thính (clairaudience) nghe được người âm , thiên thần ,các bậc đạo sư vô hình ; khả năng thấu cảm (clairsentience )sờ mó , cảm nhận được những vật vô hình ; khả năng thấu giác (claircognizan )hay linh cảm nhận được tín hiệu trực tiếp từ cõi vô hình , không qua ý thức suy nghĩ .
“ Medium “ là nhà giao cảm, họ có khả năng giao tiếp và cảm nhận thế giới vô hình bên kia , nên làm trung gian giữa người sống và người âm . Đa số “medium “ đều có những khả năng của Psychic .

Nếu nói theo danh từ bình dân xưa nay thì “Psychic” giống như thầy bói tướng , còn “medium” giống như đồng cốt .Tạm có thể ví sự khác nhau giữa hai từ này như vậy, nhưng thật ra , thầy bói thường không có khả năng tâm linh như Psychic , họ phải nương vào các vật trung gian để đoán như bói bài , tử vi , xem chỉ tay , chỉ chân ,mai rùa , bát quái ,quẻ , xâm vv.. Còn đồng cốt cũng không có khả năng tâm linh như “medium”mà chỉ là người cho đồng cô , cốt cậu mượn xác nhập vào . Vì vậy đối với người trí thức thì những chuyện bói toán, lên đồng là chuyện nhảm nhí , mê tín dị đoan , dành cho đàn bà con nít nhẹ dạ.

Theo Phật giáo ,con người được cấu tạo bởi năm yếu tố là ngũ uẩn ( sắc,thọ, tưởng ,hành, thức ). Nhưng nếu theo khoa học huyền bí (esoteric ) thì con người có nhiều thể (body) gồm : thể xác ( physical body) , thể phách ( etheric body ) , thể vía (astral body ), thể trí (mental body )và thể nhân ( causal body ). Ngoài thể xác thô kệch, các thể sau đều vi tế và lồng vào thể xác nên mắt trần không trông thấy được .

Thể xác được cấu tạo bằng xương bằng thịt nên không cần giải nghĩa .

Thể phách còn được gọi là thể khí ( energetic body ) được cấu tạo bởi chất dĩ thái ( ether) là một chất vi tế gần như hư không nằm giữa vật chất (matter ) và năng lượng ( energy), chính chất ether này chuyên chở sinh lực mà chúng ta gọi là mạng căn . Hình dáng của nó y hệt như thể xác nhưng mờ ảo như mây khói , có màu nửa trắng , nửa xanh lơ .Khi một người già hết sinh lực mà chết thì thể phách cũng tiêu tan theo, nhưng người còn trẻ mà khỏe mạnh mà chết vì tai nạn thì thể phách còn sinh lực nên không tan rã kịp. Do đó lâu lâu trong nghĩa địa ban đêm người ta bắt gặp “ma trơi “ là những bóng trắng cụt đầu , cụt tay ,mất chân , bay là đà trên mặt đất , đó là thể phách của người chết dưới mồ chưa tan rã kịp . Phải mất vài tuần hay vài tháng thì thể phách mới tan rã hết và khi đó ta sẽ không còn thấy những bong trắng này nữa . Nếu so sánh với ngũ uẩn thì thể xác và thể phách tương đương với sắc uẩn .Xin nói thêm là các “ma trơi “ hay thể phách đang tan rã này không phải là người âm mà chỉ là một loại vỏ năng lượng đang tan rã , không có ý thức bên trong . Do đó nếu có dịp gặp ” ma trơi “ thì bạn cứ việc lại gần và đi xuyên qua nó vì nó không phải là một chúng sinh .

Nguồn: https://voisenapluc.com

Xem thêm bài viết khác: https://voisenapluc.com/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *