Giải bài 25 trang 53 SGK toán 9 tập 2Giải bài 25 trang 52 sách giáo khoa toán 9 tập 2 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Đối với phương trình sau, là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chố trống (..):
a) 2{x^2}-{rm{ }}17x{rm{ }} + {rm{ }}1{rm{ }} = {rm{ }}0
{rm{ }}{rm{ }}Delta {rm{ }} = {rm{ }} ldots ,{rm{ }}{x_1} + {rm{ }}{x_2} = {rm{ }} ldots ,{rm{ }}{x_1}{x_2} = {rm{ }} ldots ;
b) 5{x^2}-{rm{ }}x{rm{ }} – {rm{ }}35{rm{ }} = {rm{ }}0
{rm{ }}{rm{ }}{rm{ }}Delta {rm{ }} = {rm{ }} ldots ,{rm{ }}{x_1} + {rm{ }}{x_2} = {rm{ }} ldots ,{rm{ }}{x_1}{x_2} = {rm{ }} ldots ;
c) 8{x^2}-{rm{ }}x{rm{ }} + {rm{ }}1{rm{ }} = {rm{ }}0
Delta = {rm{ }} ldots ,{rm{ }}{x_1} + {rm{ }}{x_2} = {rm{ }} ldots ,{rm{ }}{x_1}{x_2} = {rm{ }} ldots ;
d) 25{x^2} + {rm{ }}10x{rm{ }} + {rm{ }}1{rm{ }} = {rm{ }}0
{rm{ }}Delta {rm{ }} = {rm{ }} ldots ,{rm{ }}{x_1} + {rm{ }}{x_2} = {rm{ }} ldots ,{rm{ }}{x_1}{x_2} = {rm{ }} ldots .

Nguồn: https://voisenapluc.com

Xem thêm bài viết khác: https://voisenapluc.com/giao-duc/

  • Cô day hay qua di

    quyet phan May 24, 2020 3:11 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *