FBNC – Xu hướng cá biệt hóa bảo hiểm theo nhu cầu người muaBảo hiểm giờ đây không còn là phúc lợi xã hội bắt buộc mà đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống hiện đại – khi con người ngày càng nghĩ xa hơn cho cuộc sống tương lai. Theo sau những loại hình bảo hiểm bắt buộc truyền thống như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp, thị trường bảo hiểm ngày nay đang chứng kiến sự nở rộ của các loại bảo hiểm không bắt buộc. Đáng chú ý, sản phẩm bảo hiểm ngày càng được cá biệt hóa tùy theo nhu cầu của người mua. Và ví dụ điển hình gần đây nhất là bảo hiểm Hưng Gia Toàn Mỹ của BIDV Metlife.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV

Nguồn: https://voisenapluc.com

Xem thêm bài viết khác: https://voisenapluc.com/bao-hiem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *