FBNC – Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2014: Góc nhìn luật sưTừ ngày 1/7/2015, Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành. Được đánh giá là đã có nhiều thay đổi quan trọng theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, chặt chẽ hơn về công tác quản lý. Vậy kể từ khi áp dụng đến nay, hai Luật này đã tác động như thế nào đến các doanh nghiệp và môi trường kinh doanh? Và trong giai đoạn mới khi Việt Nam gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do thì các nhà quản lý cần có những động thái gì để cải thiện môi trường đầu tư?

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
tv.zing.vn/tintucfbnc

Nguồn: https://voisenapluc.com

Xem thêm bài viết khác: https://voisenapluc.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *