CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) | TT. THÍCH TRÍ THOÁT TRÌ TỤNGChú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.
Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội, tại núi Bồ Đà Lạc Ca , một hải đảo ở về phía Nam xứ Ấn Độ, được coi như là nơi mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ tích.
Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, muốn cho “chúng sanh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu” mà nói ra Thần Chú này.
Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi, ta nên tìm hiểu xem mục đích, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm khi Ngài ban phát thần chú này. Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác. Ngài còn nhấn mạnh: Nếu trì tụng thần chú Đại Bi, mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành.
————————————–
Đăng Ký Kênh để xem Video mới nhất :

Nguồn: https://voisenapluc.com

Xem thêm bài viết khác: https://voisenapluc.com/am-nhac/

 • Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ! Con Cầu Sự Bình Yên cho Mọi Loài :🐉🌲🌳🍃🎋🌾🌼📭🌎🎎🦌🦌🐐🐐🐘🐂🐫🐪🐅🐃🦌🐂🐿🐀🐩Sẽ không có những vụ cháy rừng để các loài vật phải chết oan nữa ! Nam Mô A Di Đà Phật !

  Bắp Ngô June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phâ
  Nammo a di đà phật
  Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đá phât

  Thoai Dien June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Không nên quảng cáo trên những bài kinh đang tung.se làm mất đi sự nhiệm mầu.

  Nương Trần June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Không hiểu nổi,kinh mà củng có quảng cáo

  Chung Tran June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Con nguyện chú đại bi linh ứng , con nguyện cho thế giới được bình yên , cho nhân loại có được cuộc sống an nhiên
  A DI ĐÀ PHẬT

  nguyen thao June 4, 2020 3:01 am Reply
 • A di da phat mo phat

  Trinh Nguyễn kieu trinh of the June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nguyen thi hoang nguyen thi duom

  Hoang Nguyen June 4, 2020 3:01 am Reply
 • nghe tin bong đá Nam Định ngày 30/5

  Lila Dang June 4, 2020 3:01 am Reply
 • ☀️💥❤️💐🌱🌴🌾🌲🍃🌎🕊🐁🐇🐿🐀🐩🐏🐐🐑. A Di Đà Phật !

  Bắp Ngô June 4, 2020 3:01 am Reply
 • A di da phật con cau quan the am bo tắt do cho gia dinh con qua khỏi ách nan nay

  Thanhnga Tran June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Ngắt LỜI KINH đi để CHÈN quảng cáo vào … bạn có thấy VÔ DUYÊN không …??

  Bắp Ngô June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Cau xin bo tat cho con trai con ngoan le phep thong minh, hoc gioi

  Bac Nguyen June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Kính mong thầy tụng kinh Trung Bộ cho chúng con đọc theo ạ .vì ở mỹ chúng con không có kinh trung bộ , không biết thỉnh kinh ở đâu

  Lieu Nguyen June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Thành kính tri ân thầy 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌷🌷🌷

  Lieu Nguyen June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam mô đại từ đai bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🙇
  Nam mô đại từ đai bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🙇
  Nam mô đại từ đai bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🙇

  Tạ Tiến June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🙇
  Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🙇
  Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🙇

  Tạ Tiến June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Thầy tụng hay quá🙏🙏🙏

  Tạ Tiến June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam mô đại từ đai bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🙇
  Nam mô đại từ đai bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🙇
  Nam mô đại từ đai bi Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🙇

  Tạ Tiến June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Kinh dung quan cao

  duy nguyen June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Đề nghị chấm dứt tình trạng kinh kệ chen quảng cáo vào. Đang nghe và niệm theo kinh tự nhiên quảng cáo vào làm mất sự tôn nghiêm phật pháp

  Phước Bình Trương June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât
  Nam mop a di đa phât

  Thoai Dien June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Con Cầu Chúc Người được Vô Lượng Sức Khoẻ Thân Tâm An Lạc ! A Di Đà Phật !

  Bắp Ngô June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đâ phât
  Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât

  Thoai Dien June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât
  Nam. Mô. A di đà phât
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât

  Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât

  Thoai Dien June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât
  Nam mô a di đà phât

  Thoai Dien June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Các người chẳng tôn trọng ai hết

  Nam Doanthi June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nghe kinh cũng ko được yên .các người thật là tham tiền .tội lổi vô cùng

  Nam Doanthi June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Con cầu nguyện được học theo hạnh nguyện của ngài

  8 Trịnh thị June 4, 2020 3:01 am Reply
 • áo vu

  Ý Như June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam mô a di 🙇🙏

  Ý Như June 4, 2020 3:01 am Reply
 • NAM MÔ TA BÀ GIÁO CHỦ ĐIỀU NGHỰ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

  Tuấn Kiệt Vlog June 4, 2020 3:01 am Reply
 • con nam mô a di đà phật. con nam mô a di đà phật. con nam mô a di đà phật.cầu xin bồ tát . con xin bà đà phủ hộ cho người thân bên cạnh con được mạnh khỏe gặp may mắn.

  Xoa Dinh June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nam Mo A Di Da PHAT……

  Hairnail Huynh June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Điều Huyền Diệu Đến Từ Những Bài Kinh ! A Di Đà Phật !

  Bắp Ngô June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Phần Cuối Hay Quá ! A Di Đà Phật !

  Bắp Ngô June 4, 2020 3:01 am Reply
 • 🌱🌲🌴🌾🌻☀️💥🌈

  Bắp Ngô June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Nghe kinh mà quảng cáo hoài .thật là bực mình

  Nam Doanthi June 4, 2020 3:01 am Reply
 • Phát kinh mà quảng cáo .làm sao nghe kinh .các người thật là tội lổi .coi chừng bị quả báo.

  Nam Doanthi June 4, 2020 3:01 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *