Bạc Liêu bồi dưỡng kiến thức pháp luật giám định tư pháp năm 2020Ngày 12 . 03, được sự chấp thuận của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng giám định tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh từ ngày 12 . 03 – 13 . 03 . 2020.Tham dự có bà Nguyễn Thị Thụy Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp . ông Vưu Nghị Bình – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh . ông Lâm Quốc Tải – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh cùng các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và đại diện các Sở ban, ngành, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.Phát biểu chủ trì, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu Vưu Nghị Bình cho biết Trong những năm qua, công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, cụ thể như Công tác kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp được các cấp, các ngành quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 81 giám định viên trong đó Giám định viên tư pháp 31 người và Người giám định tư pháp theo vụ việc là 50 người và 02 tổ chức giám định tư pháp, đội ngũ giám định viên tư pháp không chỉ tăng về mặt số lượng, chất lượng, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Luật giám định tư pháp.Sở Tư pháp tỉnh Bạc liêu cũng rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn nữa của Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp cũng như làm công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội nhũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp của tỉnh Bạc Liêu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.Lớp bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức pháp luật giám định tư pháp được nghe bà Nguyễn Thị Thụy Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp trình bày những nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp và pháp luật có liên quan, một số kỹ năng pháp lý cơ bản cần thiết của người giám định tư pháp. Tìm hiểu những vấn đề pháp lý chung, quy định về người giám định tư pháp, nguyên tắc thực hiện và các hành vi bị nghiêm cấm trong giám định tư pháp, vai trò của hoạt động giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, các hình thức giám định tư pháp… Một số kỹ năng pháp lý cơ bản cần thiết của người giám định tư pháp như tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định hoặc sự phân công của thủ trưởng cơ quan thực hiện giám định, việc tiến hành giám định, kết luận giám định, lập hồ sơ giám định, kỹ năng tham gia tố tụng…,phân tích đầy đủ hệ thống kiến thức pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp, hoạt động giám định tư pháp, quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp theo quy định của pháp luật, một số kỹ năng pháp lý cơ bản cần thiết vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác giám định và những vụ việc mang tính thời sự trong hoạt động giám định tư pháp.Do đó, người làm công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động giám định tư pháp . nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng cũng như nhu cầu của xã hội về giám định tư pháp. Chương trình đã dành thời gian để các học viên thảo luận, trao đổi nhằm bàn bạc, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.Các học viên đã được Bà Nguyễn Thị Thụy Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp , trình bày những điểm mới liên quan đến công tác giám định trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, một số vấn đề liên quan đến công tác tiếp nhận, thực hiện giám định của giám định viên tư pháp.Qua tập huấn lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật giám định tư pháp, củng cố kiến thức pháp luật về hình sự và dân sự liên quan đến công tác giám định và cùng báo cáo viên trao đổi những lĩnh vực cụ thể trong công tác giám định tư pháp trên các lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, tài chính, xây dựng….Qua thảo luận các đại biểu trao đổi và được giải đáp về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.Đặc biệt, thông qua Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật giám định tư pháp đã giúp người giám định tư pháp, người làm công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về giám định tư pháp, nhiệm vụ giám định và thực tiễn công tác giám định . đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. . .

Nguồn: https://voisenapluc.com

Xem thêm bài viết khác: https://voisenapluc.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *